Ich mag macht / handelsblatt / 2018

Simone Menne, former board member of Lufthansa in Handelsblatts series "Women Make Economy"

For Handelsblatt, August 2018